Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Företag och industri

100 % förnybar energi för ditt företag

Gör företaget framtidssäkert – med förnybar energi.
Då väljer du den lönsammaste formen av energi och lägger grunden för framtida utveckling. 

Vi erbjuder individuella och lönsamma lösningar som förenklar er omställning ännu mer. 

  • Solcellsanläggningar för små företag upp till industribolag
  • Elbilsladdningslösningar för elektrifiering av företagets fordonspark
  • Backupsystem med solenergi för säker strömförsörjning 
  • Sol-/dieselhybridanläggningar som minskar dieselkostnaderna

Aktuella referenser

To the reference overview

Vingård i Sydfrankrike kyler vin med solenergi

Många tror att solcellsanläggningar bara fungerar om modulerna är vända mot söder. Solcellsanläggningen på vingården La Lovière visar att det är fel: Modulerna är installerade i tre olika väderstreck på sju olika tak. Anläggningskostnaderna betalar sig rent av ännu snabbare.

Read the full reference

Industriföretag lagrar sin solel

Det särskilda med anläggningen är att den är 100 % självförsörjande vid strömavbrott och att energiförsörjningen därmed fungerar även utan elnät. För företag är beroende av en stabil elförsörjning. Strömavbrott kan exempelvis leda till att företaget förlorar viktig information. Så det är absolut nödvändigt att vara självförsörjande även vid strömavbrott – det anser man på Aldo Componentes Eletrônicos.

 
Read the full reference

We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?