Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Företag och industri

Med eldriven fordonspark kör du framtidssäkert

Spara kostnader med elbilsladdning för företag

Eltransporter är idag ett logiskt val ur inte bara ekologisk, utan även ekonomisk synvinkel. Tillsammans med en solcellsanläggning lönar sig en omställning till en eldriven fordonspark ännu mer eftersom elbilarna kan laddas med billig el från det egna taket.

Fördelar med elfordonsparker

 • Sänk kostnaderna för drivmedel och underhåll – en elfordonspark minskar inte bara kostnaderna för drivmedel. Elbilar har också låga löpande kostnader.
 • Förbättra CO2-balansen – gröna eltransporter är ett enkelt sätt att uppfylla klimatkraven.
 • Producera drivmedlet själv – den som även laddar elfordonen med el från egna solcellsanläggningar sparar ännu mer pengar.

Spara kostnader med en elfordonspark

Eltransporter är idag ett logiskt val ur inte bara ekologisk, utan även ekonomisk synvinkel. El är effektivare än både diesel och bensin. Förutom de låga drivmedelskostnaderna minskar också elbilarnas driftkostnader till följd av lägre servicebehov.

Den som vill köra hållbart idag följer inte bara klimatrelaterade lagar och standarder, utan får ofta även skattefördelar. Allt fler kunder tänker klimatsmart och kommer att se positivt på företag som jobbar med hållbarhet.

 

Eltransporter med egen solel

Solceller och eltransporter är en särskilt lönsam kombination. För med ström från en egen solcellsanläggning kan elbilarna laddas extra billigt och flexibelt. Omvänt medför laddningen av företagets elbilar att mer av den egna solelen används – och mindre matas ut på det allmänna elnätet. Med hög egenförbrukning betalar sig solcellsanläggningen ännu snabbare.

Förutom de ekonomiska fördelarna spelar också ekologiska argument en allt större roll. Med el från det egna taket laddas elbilar med grön och lokalproducerad el. Det sänker även CO2-utsläppen.


Så fungerar elbilsladdning för företag
Solpanelsmoduler Modulerna kan installeras på tak eller på ledig mark och genererar ström när solen skiner på dem. Den leds vidare till växelriktaren.      
1
Växelriktare Växelriktaren är solcellsanläggningens omkopplingscentral. Den omvandlar likströmmen som genereras till växelström, optimerar avkastningen, dirigerar energiflöden och kontrollerar anläggningsfunktionen.
2
Fronius Smart Meter För att energin som alstras också ska kunna användas optimalt är det viktigt att alla energiflöden kan avläsas. Fronius Smart Meter sköter den biten. Den registrerar belastningskurvan som är grunden för en smidig energistyrning och maximerar därmed egenförbrukningen av solenergi.
3
Laddningsstation En laddningsstation förser elbilar med rätt mängd el från solcellsanläggningen eller elnätet.
4
1
Solpanelsmoduler
Modulerna kan installeras på tak eller på ledig mark och genererar ström när solen skiner på dem. Den leds vidare till växelriktaren.      
2
Växelriktare
Växelriktaren är solcellsanläggningens omkopplingscentral. Den omvandlar likströmmen som genereras till växelström, optimerar avkastningen, dirigerar energiflöden och kontrollerar anläggningsfunktionen.
3
Fronius Smart Meter
För att energin som alstras också ska kunna användas optimalt är det viktigt att alla energiflöden kan avläsas. Fronius Smart Meter sköter den biten. Den registrerar belastningskurvan som är grunden för en smidig energistyrning och maximerar därmed egenförbrukningen av solenergi.
4
Laddningsstation
En laddningsstation förser elbilar med rätt mängd el från solcellsanläggningen eller elnätet.


Kvalitet lönar sig

 • Smart teknik
  Med intelligenta växelriktare skapar Fronius förutsättningar för flexibla laddningskoncept till elbilar.

 • 75 års erfarenhet
  För över sju decennier sedan grundade Günter Fronius vårt familjeföretag. Över 5 000 människor ingår i teamet och bidrar till energiomställningen.
 • Made in Austria
  Fronius kvalitet har sitt ursprung i Österrike. För oss är hållbar produktion viktigt.
 • Stark partner
  En Fronius-partner nära dig – utbildad och godkänd av oss – hjälper och vägleder dig i din personliga energiomställning.

Fronius har arbetat i många decennier med solenergi och solceller, men även med kompletta energilösningar. Våra lösningar fokuserar alltid på hög egenförbrukning av grön, egenproducerad energi. När egen solenergi används så ökar självförsörjningen, och det är också ekonomiskt klokt.

Vi är pionjärer inom solenergi med enorm erfarenhet, och vi var tidiga med att utveckla koncept för hållbara transporter. Vi är en kompetent leverantör av lösningar för solenergi och transporter. Förutom högklassiga komponenter för solcellslösningar ger vi även råd och kompetent hjälp med individuella transportkoncept.

Våra Fronius System Partner hjälper dig hela vägen med professionell planering av din solcells- och laddningslösning. Vi har ett partnernätverk med över 5 800 erfarna och certifierade installatörer i hela världen. Hitta en lämplig Fronius System Partner nära dig och få råd och hjälp.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?