Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
Företag och industri

Självförsörjande med backupsystem för solenergi

Solenergi – säker och billig strömförsörjning

I många områden med instabila elnät säkras elförsörjningen oftast med dieselgeneratorer, men solceller blir ett allt gynnsammare alternativ. Solenergi är en stabil och billig resurs, som tillsammans med batterilösningar ger fördelar både ur ekonomisk synpunkt och sett till CO2-balansen.

Fördelar med backupsystem för solenergi

 • Försörjningssäkerhet – ett backupsystem för solenergi säkrar energiförsörjningen även vid strömavbrott och instabila elnät.
 • Stabila energikostnader – en solcellsanläggning har inga löpande kostnader som kan höjas när som helst. Kostnaderna är stabila så länge anläggningen används.
 • Inget buller och ingen lukt – i motsats till dieselgeneratorer är solcellssystem både tysta och rena.
 • Förbättra CO2-balansen – med en hållbar energiförsörjning sänks utsläppen av skadliga ämnen och miljöregler följs.

Försörjningssäkerhet med solceller

Elen i en offgrid-solcellsanläggning produceras oberoende av det allmänna elnätet. Vid strömavbrott kopplas anläggningen automatiskt bort från nätet och bildar ett eget, slutet nät (MicroGrid).

Då kan försörjningen garanteras även utan dieselgeneratorer och andra komponenter.

Bekvämt alternativ till dieselgeneratorer

Offgrid-solcellsanläggningar har en stor fördel jämfört med dieseldrivna nödgeneratorer: De genererar ren, tyst och luktfri ström. 

Komfort och hållbarhet spelar roll framför allt i isolerade hotellanläggningar och samhällen, förutom försörjningstryggheten. Energiförsörjning med solel innebär mindre buller och lukt och i slutänden lägre CO2-utsläpp. 


Så fungerar ett backupsystem för solenergi
Solcellsmoduler Modulerna kan installeras på stora tak eller ledig mark och genererar ström när solen skiner. Likströmmen som erhålls måste omvandlas av en växelriktare till växelström så att den blir klar att använda.
1
Växelriktare Växelriktaren är solcellsanläggningens omkopplingscentral. Den omvandlar likströmmen som bildas till växelström och förser det slutna nätet (MicroGrid) med så mycket solenergi som möjligt.
2
Strömlagring Batteriet kan användas för mellanlagring av överskottsenergi från solcellsanläggningen. Det används framför allt för lagring av energin som alstrats under dagen så att den kan användas på kvällen och natten eller vid tider när inte solen skiner mycket.
3
Batteriväxelriktare (inverter-charger) En batteriväxelriktare (inverter-charger) kopplar ihop växelriktare och batterier. Med batteriväxelriktare kan den producerade solelen mellanlagras i batteriet och tas ut senare.
4
1
Solcellsmoduler
Modulerna kan installeras på stora tak eller ledig mark och genererar ström när solen skiner. Likströmmen som erhålls måste omvandlas av en växelriktare till växelström så att den blir klar att använda.
2
Växelriktare
Växelriktaren är solcellsanläggningens omkopplingscentral. Den omvandlar likströmmen som bildas till växelström och förser det slutna nätet (MicroGrid) med så mycket solenergi som möjligt.
3
Strömlagring
Batteriet kan användas för mellanlagring av överskottsenergi från solcellsanläggningen. Det används framför allt för lagring av energin som alstrats under dagen så att den kan användas på kvällen och natten eller vid tider när inte solen skiner mycket.
4
Batteriväxelriktare (inverter-charger)
En batteriväxelriktare (inverter-charger) kopplar ihop växelriktare och batterier. Med batteriväxelriktare kan den producerade solelen mellanlagras i batteriet och tas ut senare.

Sänkta dieselkostnader – 80 000 euro på 20 år

Med de höga dieselpriserna i Sachs Harbour kan nätparitet uppnås extra snabbt. Det innebär mycket korta återbetalningstider på mindre än sex år. Efter det är anläggningen i Sachs Harbour avskriven och minskar invånarnas kostnader med över 80 000 euro under de första 20 åren.

Till referens

Medlem i Alliance for Rural Electrification (ARE)

Fronius är som första tillverkare av nätanslutna växelriktare medlem i ARE! Alliansen har som vision att alla i världen år 2030 ska ha tillgång till billig, säker och ren energi och energitjänster.

Vi på Fronius är stolta att stötta detta målet tillsammans med 185 andra medlemmar från 55 länder och 3 kontinenter!

Mer information om ARE

Kvalitet lönar sig

 • Smart teknik
  De intelligenta växelriktarna från Fronius ser till att strömmen från solcellsanläggningar utnyttjas extra effektivt.
 • 75 års erfarenhet
  För över sju decennier sedan grundade Günter Fronius vårt familjeföretag. Över 5 000 människor ingår i teamet och bidrar till energiomställningen.
 • Made in Austria
  Fronius kvalitet har sitt ursprung i Österrike. För oss är hållbar produktion viktigt.
 • Stark partner
  En Fronius-partner nära dig – utbildad och godkänd av oss – hjälper och vägleder dig i din personliga energiomställning.

För en stabil elförsörjning är det viktigt att välja kompetenta partner och tillförlitlig utrustning. I våra backuplösningar arbetar vi sedan många år tillsammans med Victron Energy, Selectronic och många andra partner. En kombination av produkter från Fronius och en av våra partner får du ett beprövat och framtidssäkert system som knappt behöver någon service alls.

Söker du efter en egen offgrid-solcellslösning så har du i vårt Fronius System Partner-nätverk tillgång till en stor mängd utbildade och certifierade installatörer i hela världen. Våra systempartner ger dig råd på plats, genomför installationen och hjälper dig snabbt med kunskap och reservdelar vid service. 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?